•  
   مدیران شرکت

   مدیران شرکت

   نام و نام خانوادگی: اشکان گلپایگانی
   سمت: مدیرعامل
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد MBA
   سابقه کاری: 19 سال
   تلفن: 43904303
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: سعید تاجیک
   سمت: معاون اجرایی مدیرعامل
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع - کارشناسی ارشد MBA
   سابقه کاری: 18 سال
   تلفن: 43904305
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: بابک اسماعیلیان
   سمت: معاون پشتیبانی- مدیر تحقیقات مشتری و بازار
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع - کارشناسی ارشد MBA
   سابقه کاری: 13 سال
   تلفن: 43904332
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: علی عالی نهاری
   سمت: مدیر مهندسی بازرسی خودرو
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
   سابقه کاری: 19 سال
   تلفن: 43904241
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: بیژن عموشاهی
   سمت: مدیر برنامه ریزی و نظارت- نماینده مدیریت در HSEQ
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
   سابقه کاری: 15 سال
   تلفن: 43904484
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: فریدون موذنی ریزی
   سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
   تحصیلات: دانشجوی مدیریت اجرائی
   سابقه کاری: 21 سال
   تلفن: 43904433
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: مرتضی کاشانی
   سمت: مدیر بازرسی کالا
   تحصیلات: کارشناسی شیمی
   سابقه کاری: 14 سال
   تلفن: 43904202
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: محسن سلیمی
   سمت: مدیرمهندسی بازرسی خدمات
   تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک - کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی(R&D)
   سابقه کاری: 9 سال
   تلفن: 43904111
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: خسرو بهادری زاده
   سمت: سرپرست مدیریت بازرسی تجهیزات صنعتی
   تحصیلات: کارشناسی تکنولوژی جوشکاری
   سابقه کاری: 28 سال
   تلفن: 43904230
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: آزاده انتظاری
   سمت: سرپرست مدیریت توسعه پروژه های ایمنی، کیفیت و محیط زیست
   تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
   سابقه کاری: 15 سال
   تلفن: 43904380
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: زینب میرزاخانی
   سمت: سرپرست مدیریت مالی
   تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
   سابقه کاری: 10 سال
   تلفن: 43904409
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: سجاد ناصر خاکی
   سمت: سرپرست مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
   تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصصی (PHD) مهندسی صنایع
   سابقه کاری: 5 سال
   تلفن: 43904491
   ایمیل: [email protected]
   نام و نام خانوادگی: سید امین شبیری
   سمت: رئیس امور حقوقی و قراردادها
   تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق قضائی
   سابقه کاری: 13 سال
   تلفن: 43904311
   ایمیل: [email protected]

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان